Projekti v teku:

- Rekonstrukcija Savske ceste v Kranju  (občina Kranj)

-  Širitev in ureditev pokopališča Kurešček (občina Ig)

- Izgradnja gospodarske javne infrastrukture na območju Naklo - Široke njive (občina Logatec)