Projekti v teku:

- Izgradnja gospodarske javne infrastrukture na območju Naklo - Široke njive (občina Logatec)

- Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice

- Sanacija mostu Močeradnik (Škofja Loka)