Projekti v teku:

- Ureditev LC Rotek - Zg.Danje - Torka - Ravne - Šurk (Občina Železniki)

- Širitev pokopališča Postojna (Občina Postojna)

- Prometna ureditev in meterorna odvodnja OŠ Šempas (Mestna občina Nova Gorica)

- Razširitev pokopališča v Gorenjem Logatcu (Občina Logatec)

- Soseska Brezovica (Elements skladi d.d.)