• a.png
  • d.png
  • j.png
  • o.png
  • p.png
  • slikaA.jpg
  • slikaG.JPG
  • slikaI.JPG
  • v.png

NIZKE IN VISOKE GRADNJE                                                                                             


Nizke gradnje: splošna gradbena dela, rušitvena dela, zemeljska dela, gradbeno obrtniška dela, gradnja cest, gradnja vodnih objektov, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, urejanje okolice …..


Visoke gradnje: klasična, pasivna in nizkoenergijska gradnja s sistemom isorast, fasaderska in štukaterska dela, pleskarska dela, vgradnja stavbnega pohištva, zaključna gradbena dela, adaptacije ….


Odlikujeta nas kakovost storitev in hitra izvedba del.
Kontaktirajte Euro grad in skupaj bomo našli rešitev za Vaš gradbeni projekt, ter ga uspešno izpeljali.