Projekti v teku:

- Sanacija ceste in plazovitih območij v Jevnici (Občina Litija)

- Rekonstrukcija ceste Podčelo - Podlipa (Občina Vrhnika)

- Komunalna ureditev Hruševske ceste (Hidrotehnik d.o.o.)

- Protipoplavna ureditev Gradaščice  - etapa 1A (VGP Drava Ptuj d.o.o.)