Projekti v teku:

-  Most na potoku Stržen in ureditev struge - Narin (Občina Pivka)

- Izgradnja parkirišča ob pokopališču (Občina Vipava)

- Tunel iz 1. svetovne vojne (Občina Logatec)

- Izgradnja vodovoda v Frankovem naselju (Občina Škofja Loka)

- Komunalna ureditev Grajska pot (Občina Škofja Loka)

- Fekalna kanalizacija Sv.Duh (Občina Škofja Loka)

- Ureditev kolesarske in pešpoti (Občina Škofja Loka)

- Širitev pokopališča Postojna (Občina Postojna)