Projekti v teku:

- Protipoplavna zaščita (Biotehniški center Naklo)

- Ureditev zunanjih površin pri OŠ (Občina Dobrova - Polhov Gradec)

- Plaz Podlonk (Občina Železniki)

- Obnova šolskega igrišča pri OŠ (Občina Medvode)

- Gradbena dela na makadamski cesti (Občina Škofja loka)

- Izgradnja kanalizacije Gorenja vas in Dobravšce (Občina Gorenja vas - Poljane)

- Soseska Brezovica (Elements skladi d.d.)